פסקי בג"ץ הצריכים איזון

חיוב להעמיד רב לדין על שהתבטא באופן שאינו נוח לאוזני העותרים: פסיקת בג"ץ קבעה שיש להעמיד לדין משמעתי את הרב שמואל אליהו על דברים שאמר בשיעוריו. הצעדים שנוקטים העותרים נגדו, מהווה ניסיון לסתימת פיות שכל תכליתו הוא לאלצו להסתיר את עמדותיו בנושאים החשובים לו ולקהלו אך ורק בשל היותו איש ציבור, בג"ץ 7150/16

התערבות בהעמדה לדין של שוטר: פסק הדין שניתן החליטו השופטים קרא וגרוסקופף לנקוט בצעד נדיר ביותר ולהתערב בשיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע להעמדה לדין. הם קבעו, בניגוד לעמדתם הן של מח”ש והן של היועמ”ש, כי יש להגיש כתב אישום נגד השוטר שירה למוות בחיר חמדאן לפני כחמש שנים, לאחר שהאחרון רץ לעברו בסכין שלופה תוך צעקות “אללה אכבר”, ולאחר שביצע ירי באוויר, בג”ץ 4845/17

ביטול חוק טל: פסק הדין הפר את עקרון הפרדת הרשויות בכך שביטל את חוק טל (החוק לדחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם) אשר מטרתו העיקרית הייתה עידוד בני ישיבות להתשלב בהדרגה בחברה. חוק עליו החליטו נבחרי הציבור הדמוקרטיים, בג"ץ 6298/07, בג"ץ 6318/07, בג"ץ 6318/07, בג"ץ 6320/07, בג"ץ 6866/07