נתקלת בפסק דין בעייתי?

שלח לנו את מספר פסק הדין ותיאור למה הוא בעייתי? זכות הציבור לדעת

טופס דיווח

דיווח על פס"ד, הכר את השופט