השופט עודד שחם

תעודת זהות

שם:

השופט עודד שחם

תפקיד:

שופט בית המשפט המחוזי ירושלים

שנת מינוי לעליון:

בוגר אוניברסיטה:

מועד פרישה:

תפקידים נוספים היום:

שנת מינוי לנשיא עליון:

תפקיד קודם:

השופט עודד שחם

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

שופטים נוספים:

[שופטת בית המשפט העליון]

[שופט בבית המשפט העליון]

[שופט בבית המשפט העליון בדימוס]

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

חתמו על עצומה לאיזון בג"ץ

דילוג לתוכן